zajęcia terapeutyczne


"Wiec chodź.... pomaluj mój świat.... na żółto i na niebiesko....."


ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

    Zajęcia prowadzone w naszym Domu mają na celu zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Zajęcia prowadzone są w grupach jak również indywidualnie.


Sala terapii zajęciowej

        Podczas zajęć do wykonywania prac stosujemy różne tematy związane z naszym życiem: pory roku, święta, spotkania integracyjne, imprezy, zabawy sportowe, wspólne wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi, wydarzenia z życia „Rodzinki”, itp.

    Wykorzystujemy różne techniki, tj.: szycie ręczne, hafciarstwo, robótki ręczne (na drutach), malarstwo (akwarela, olejna, na szkle), malarstwo chińskie, rysunek (pastel, węgiel), papieroplastyka (wydzieranki, wycinanki, wyklejanki, origami), rzeźbiarstwo (glina, modelina, masa solna), decoupage, rama tkacka, quiling, papierowa wiklina. W ramach naszych zajęć organizujemy również różnego rodzaju zajęcia relaksacyjno–rozrywkowe w formie gier, zabaw tanecznych, czytania książek, oglądania telewizji.  Hortiterapia (Ogrodo terapia)

    Głównym celem terapeutycznym jest zmniejszenie stresu podczas przebywania wśród zieleni oraz satysfakcja z pielęgnacji roślin. Wszystkie prace w ogrodzie dobierane są odpowiednio do rodzaju schorzenia oraz wieku pacjenta dla osiągnięcia optymalnego efektu terapeutycznego. Hortiterapia dzieli się na bierną (spacer, aktywność fizyczna, doznania estetyczne). Hortiterapia czynną (aktywna praca z roślinami – siew, sadzenie, prace pielęgnacyjne, kompozycje roślinne).

Zajęcia sportowe,  gry i zabawy

    Nasi mieszkańcy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu bez względu na porę roku. Mieszkańcy chętnie spędzają czas razem, uczą się zdrowej rywalizacji, przyjmowania porażek i radowania się z sukcesów innych.Hipoterapia

    Forma rehabilitacji psycho-ruchowej, w której współterapeutą jest koń. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla dorosłych.Kącik informatyczny

    Zajęcia przy komputerze pozwalają naszym Mieszkańcom na kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami. Przełamanie bariery komunikacyjnej, udział w procesie, poprzez który różnorodne dziedziny życia społecznego i środowiska zewnętrznego stają się dostępne dla osób niepełnosprawnych w takim samym zakresie jak dla osób pełnosprawnych.

Snoezelen – sala doświadczania świata

    Zajęcia w sali polegają na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Poznanie sensoryczne jest początkiem poznawania spostrzeżeniowego, a następnie myślowego. Gotowość do poznawania świata leży u podstaw procesów orientacyjno – poznawczych oraz jest wyrazem więzi jednostki ze światem realnym, a nie zerwania z nim.

Muzykoterapia 

    Muzykoterapia prowadzona w naszym Domu, opiera się na metodzie Mobilnej Rekreacji Muzycznej stworzonej przez wybitnego muzykoterapeutę dr Macieja Kieryła. Opierając się na niej wykorzystuje następujące etapy aktywności: odreagowanie , zrytmizowanie, uwrażliwienie, relaksacja, aktywizacja łagodna, aktywizacja dynamiczna, rozmowa. Każda aktywność składa się z konkretnych ćwiczeń realizujących założenia terapeutyczne. Dzięki nim nasi Mieszkańcy doświadczają rozluźnienia, uspokojenia, poznają siebie nawzajem, biorą udział w zabawie. Sesje muzykoterapeutyczne prowadzone są grupowo jak również indywidualnie w zależności od aktualnej potrzeby . Do muzykoterapii wykorzystujemy gitarę, pianino, harmonijkę ustną i instrumenty perkusyjne (tgz. Zestaw Orffa). Uczestnicy włączając się w aktywną muzykoterapię poprzez wspólne granie na instrumentach tworzą specyficzną wieź między sobą tak ważna dla każdego człowieka.Muzykoterapia - zespół muzyczny " Szarpidruty "

    W zajęciach muzykoterapeutycznych z Mieszkańcami Domu wykorzystywane są środki muzyczne takie jak: fonetyczno-rytmiczna mowa, swobodny i uporządkowany rytm, ruch – melodia mowy i śpiewu oraz instrumenty perkusyjne – trójkąty, kołatki, kastaniety bębenki, tamburina, które wykorzystywane są w aranżacji piosenek w prostych rytmach. Poprzez rytmiczne powtarzanie tekstu poprawia się pamięć, oraz dykcję.

    Oddzielną formą ćwiczeń jest praca z mikrofonem dzięki, której uczestnicy zajęć mogą lepiej osłuchać się z barwą swojego głosu. Mogą korygować swoją wymowę oraz intonację. Kontrolować dynamikę od ciszy do głośnej amplitudy.

    Bardzo ważnym elementem w zajęciach muzykoterapeutycznych jest ruch łączony w prostych układach tanecznych a rytmiczne chodzenie i klaskanie wyzwala muzykalność. Tańce ludowe łączone w parach w kołach i innych figurach poprawiają motorykę ruchową i orientację przestrzenną. W połączeniu z muzyką rozwijają muzykalność, koncentrację, dyscyplinę w grupie. W zespole "Szarpidruty" prowadzone są ćwiczenia i nauka grania na takich instrumentach jak: ksylofon, gitara, keyboard, dzwonki chromatyczne, werbel i tamburyna.

Zespół teatralny

    Celem pracy terapeutycznej przez teatr jest aktywizacja potencjału twórczego u osób niepełnosprawnych, także intelektualnie. Chodzi raczej o formę aktywnego współdziałania z drugim człowiekiem, o radość tworzenia. "Pod Aniołami"  Kawiarenka

    Miejsce ciekawie wyposażone – tu Mieszkańcy spotykają się przy kawie, herbacie i muzyce. Panuje tu miła atmosfera i radość.

 
Pracownia ceramiczna

      Podczas zajęć ceramicznych uczestnicy pracują gliną, tworzywem niezwykle plastycznym rozwijającym m.in. wyobraźnię, sprawność motoryczną, myślenie abstrakcyjne. Mieszkańcy poznają podstawowe zasady kształtowania ceramiki, zdobienia. Wykorzystują gotowe formy lub tworzą samodzielne prace, które po wypaleniu są: szkliwione, dekorowane angobami, farbami naszkliwnymi i majoliką.