Dom Pomocy Społecznej
      w Pruszkowie

NASZ DOM

  Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie, ul. Żbikowska 40 jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie / dla 93 osób /. Placówka świadczy usługi wg standardów określonych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października2005 r. Dom spełnia standardy w całości  
– otrzymał bezterminowe zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności: Decyzja Nr 17/2007 z dn. 26 czerwca 2007roku.

  Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego wg „systemu rodzinkowego”, który został wypracowany przez Założycielkę Zgromadzenia Sługę Bożą Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską. System rodzinkowy, który krótko można określić jako: „działający na wzór rodziny naturalnej” sprawia,
że w Domu panuje duch rodzinny nasycony ciepłem i życzliwością. 
 
  Osoby mieszkające w Domu przynależą do pięciu grup, które nazywane są Rodzinkami. Dzięki temu mają poczucie przynależności i mogą wyrabiać poczucie odpowiedzialności za swoją Rodzinkę. Każda rodzinka ma swojego Patrona – jakby nazwisko oraz Opiekunkę / siostrę zakonną / - jakby Mamę, która jest odpowiedzialna za całe funkcjonowanie Rodzinki. Siostra na terenie powierzonej jej Rodzinki współpracuje z Opiekunkami – osobami świeckimi przypisanymi do danej Rodzinki.

  Każda Rodzinka ma wydzielone pomieszczenia: stołówkę z aneksem kuchennym, sypialnię 1, 2, 3, 4 osobowe i pokój rekreacyjny. W Rodzince Mieszkańcy śpią, spożywają posiłki, bawią się, pracują, modlą się oraz przeżywają różne uroczystości. Bardzo istotne jest świętowanie Dnia swojego Patrona - tzw. „Święto Rodzinkowe” oraz obchodzenie imienin
i urodzin. Mieszkańcy mają własne ubrania, obuwie oraz pościel. Mają też swoje ulubione książki, filmy, zabawki i różnoraki sprzęt.

   Mieszkańcy Rodzinek rozwijają swoją otwartość poznawczą, poczucie siły i odwagi, dobre samopoczucie i zaradność społeczną. Każda osoba ma swoje prawa i obowiązki dzięki którym może czuć się potrzebną i dowartościowaną. Pełnione obowiązki, na miarę możliwości, dają poczucie wartości, użyteczności, pewności siebie. Wspólne życie, radosne i smutne momenty zacieśniają wzajemne więzy, pozwalają na realizację przyjaźni i miłości.

   Zadaniem „systemu rodzinkowego” jest tworzenie takich warunków, aby można było odkryć możliwości każdej osoby
i pozwolić się jej rozwinąć. Rodzinka daje Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, zaspakaja potrzebę przynależności, szacunku i miłości.

  Życie każdej osoby wzbogaca, usprawnia, czyni bogatszym wewnętrznie praca nauczycieli, terapeutów, fizjoterapeutów oraz posługa kapłana. Mieszkańcy mogą korzystać z terapii zajęciowej /teatr, hafciarstwo, wikliniarstwo – „papierowa wiklina”,
de coupage, quiling, masy plastyczne – masa: solna, papierowa, ceramika, malarstwo, itp./, terapii ruchowej,
z muzykoterapii, hipoterapii, z terapii w sali doświadczania świata, itp. Liczne imprezy wewnętrzne i zewnętrzne / wyjazdy, wycieczki, spotkania, olimpiady, konkursy, zabawy, itp./ służą integracji Mieszkańców zarówno w Domu jak również integracji ze środowiskiem.

 

Dom funkcjonuje w systemie Rodzinkowym. Każda Rodzinka oferuje pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe:
Każda Rodzinka posiada własna jadalnie:
Kaplica:
© 2007-2014 Dom Pomocy Społecznej