Dom Pomocy Społecznej
      w Pruszkowie
 Nazwa Data Koniec Info
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. 01.02.2014 14.02.14Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: „Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin do Domu
Pomocy Społecznej w Pruszkowie”
    
© 2007-2014 Dom Pomocy Społecznej